Brev från Eva-Karin Gunnarsson

Brev från Eva-Karin Gunnarsson, lärare på Språkintroduktion på en gymnasieskola i Jönköping.

Jag är lärare och jobbar på Språkintroduktion på en gymnasieskola i Jönköping.
Mitt jobb är både det bästa och det värsta jag har haft. Det bästa för att jag får träffa helt fantastiska ungdomar. Ungdomar som är trevliga och artiga, som vill lära sig svenska och andra ämnen, som vill bli en del av det svenska samhället.  Read more Brev från Eva-Karin Gunnarsson