Brev från Eva-Karin Gunnarsson

Brev från Eva-Karin Gunnarsson, lärare på Språkintroduktion på en gymnasieskola i Jönköping.

Jag är lärare och jobbar på Språkintroduktion på en gymnasieskola i Jönköping.
Mitt jobb är både det bästa och det värsta jag har haft. Det bästa för att jag får träffa helt fantastiska ungdomar. Ungdomar som är trevliga och artiga, som vill lära sig svenska och andra ämnen, som vill bli en del av det svenska samhället. 

Men mitt jobb är också det värsta jag har haft. Många av mina elever hotas av utvisning till Afghanistan. Flera har fått avslag, ett, två, tre avslag. Många väntar på beslut. Några har fått uppehållstillstånd, men vill inte prata så mycket om det av hänsyn till sina kamrater.
Det Sverige gör mot dessa ungdomar är obegripligt, omänskligt och outhärdligt! Afghanistan är ett av världens farligaste länder! Ingen svensk förälder skulle ens tänka tanken att skicka sina barn dit.
Och Sverige behöver de här ungdomarna! Vi behöver deras entusiasm, deras kraft och deras mod!
Dessa ungdomar är våra barn nu.
De är mina barn.
#låtdeungastanna

Med vänlig hälsning
Eva-Karin Gunnarsson
Jönköping


Arbetar du som lärare, på boende eller på annat sätt är i kontakt med ensamkommande ungdomar från Afghanistan?

Vad har du upplevt och sett?

Vad tycker du om hur Sverige behandlar våra ungdomar?

Anser du att dessa ungdomar ska få stanna i Sverige, eller inte?

Skriv till oss och berätta! info.ungisverige@gmail.com