Polistillstånd

Polistillstånd och demonstration

Många undrar hur rättigheterna ser ut för oss att vara på Medborgarplatsen. Vi har för närvarande och för en tid framöver polistillstånd att demonstrera mellan tiderna 08-22 varje dag. Då om demonstranterna väljer att stanna kvar över natten även fast strejken inte officiellt är arrangerad av någon under den tiden så blir det en olaga sammankomst. Då upprättar polisen en anmälan varje kväll eftersom demonstranterna väljer att stanna kvar, deras smärta tar inte en paus för att tillståndet inte gäller dygnet runt. I ett möte med arrangörerna, polis och tolk så förklarade polisen det hela som så att straffskalan för olaga sammankomst är mycket låg, jämförbar med att cykla mot röd gubbe. Även att demonstrationsrätten i Sverige är grundlagsskyddad och att det väger mycket tyngre än olaga sammankomst. Därför ska det krävas en ordentlig oordning för att vi inte skulle få stanna nattetid också trots att det inte är tillståndsbeviljat, vi har helt enkelt rätt att protestera ändå. Det kan låta motsägelsefullt men så ser lagen ut. Vi har också polisbevakning dygnet runt för våran säkerhet helt oavsett tiderna i tillståndet. 

 

Vi hänvisar också till polisens egna uttalanden med anledning av vår strejk:
https://polisen.se/…/Starkt-grundlagsskydd-for-demonstrati…/

“Polisens möjligheter att neka tillstånd samt att upplösa demonstrationer är begränsade då demonstrations- och mötesfriheten i Sverige väger mycket starkt och är en rättighet som skyddas i grundlagen.”