Brev från Nathalie Böös

Hej

Mitt namn är Nathalie Böös och jag är socionom. Sedan mars 2017 arbetar jag på ett boende för ensamkommande ungdomar. Det har utan några som helst tvivel varit det mest givande månaderna i hela mitt liv. Ungdomarna som jag mött och utvecklat en relation till under dessa månaderna är fantastiska.

De flesta ungdomar som jag känner kommer ifrån Afghanistan/Iran och har alla på olika sätt varit med om, för mig, ofattbara psykiska påfrestningar. Att de har så mycket liv i sig, en sådan vilja att anpassa sig till Sverige, viljan att utbilda sig, förmågan att lära sig ett helt nytt sätt att leva, ett helt nytt språk. Det är för mig så beundransvärt. Jag ser upp till dessa ungdomar så mycket.

Read more Brev från Nathalie Böös

Brev från Eva-Karin Gunnarsson

Brev från Eva-Karin Gunnarsson, lärare på Språkintroduktion på en gymnasieskola i Jönköping.

Jag är lärare och jobbar på Språkintroduktion på en gymnasieskola i Jönköping.
Mitt jobb är både det bästa och det värsta jag har haft. Det bästa för att jag får träffa helt fantastiska ungdomar. Ungdomar som är trevliga och artiga, som vill lära sig svenska och andra ämnen, som vill bli en del av det svenska samhället.  Read more Brev från Eva-Karin Gunnarsson